Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Kongressen 2014

SKPF höll sin 21:a ordinarie kongress i Örebro 11 - 13 juni 2014.

På denna sida finns information om kongressen. Sidan riktar sig både till avdelningar, distrikt och kongressombud såväl som intresserad allmänhet.

Kongressprotokoll
Kongressprotokoll i fulltext (PDF)

Lyssna på kongressen i efterhand!
Här nedan finns inspelningen av hela kongressen i s.k MP3-format (som de flesta datorer klarar av att spela upp). Klicka på länkarna och vänta en stund, det kan ta ett litet tag innan uppspelningen börjar.

Ljudfiler (MP3):

Kongressdag 1:
Onsdag del 1
Onsdag del 2

Kongressdag 2:
Torsdag del 1
Torsdag del 2
Torsdag del 3
Torsdag del 4
Torsdag del 5
Torsdag del 6

Kongressdag 3:
Fredag del 1
Fredag del 2
Fredag del 3
Fredag del 4

Val på kongressen
I PDF:en här nedan redovisas valberedningens förslag samt övriga nominerade till förbundsstyrelsen mm.

Valberedningens förslag avseende förbundsstyrelse mm samt redovisning av övriga nominerade (PDF)

Komplettering: Valberedningens förslag till revisorer, protokolljusterare samt rösträknare (PDF)
 
Kongresshandlingar
Hela kongresskompendiet finns som PDF-fil här nedan. Kongresskompendiet innehåller nästan samtliga handlingar som hör till kongressen - verksamhetsberättelser, motioner och utlåtanden, stadgeförslag, handlingsprogram, förteckning över ombud, förslag till dag- och arbetsordning mm.
Kongresskompendium (PDF)
 


 

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS