Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Med anledning av PROs medlemssiffror och statsbidrag

Publicerad av: SKPF Pensionärerna
2017-10-18

I media har uppmärksammats att PRO redovisat för höga medlemssiffror vid ansökan om statsbidrag. För vår del kan följande sägas kring statsbidragen:

Vår redovisning till Socialstyrelsen när vi ansökt om statsbidrag har baserats på unika personnummer och enbart betalande medlemmar. I vårt medlemsregister är alla registrerade med personnummer och alla som är avgiftsbefriade är lätt urskiljbara. Det finns därför som vi ser det ingen möjlighet att fel i vår redovisning till Socialstyrelsen kan uppstå annat än i undantagsfall.

I samband med fusionen med SPRF 2016 slogs medlemsregistren samman. Även i SPRFs register fanns personnummer och en kategorisering som gjorde att de avgiftsbefriade lätt gick att skilja ut. Fusionen kan därför inte heller ha påverkat vår redovisning till Socialstyrelsen annat än i undantagsfall.