Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

SKPFs nya personuppgiftspolicy

Publicerad av: Ullacarin Tiderman
2018-05-23
Ny dataskyddsförordning från 25 maj.
Ny dataskyddsförordning från 25 maj.

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter den gamla personuppgiftslagen, PUL. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter och sätter fokus på de rättigheter du har som medlem.

SKPF Pensionärerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos SKPF Pensionärerna finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess organisationsled avdelningar, klubbar och distrikt.

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, frågor och erbjudanden samt att skicka förbundets medlemstidning Här&Nu.
Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. SKPF Pensionärerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SKPF Pensionärerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SKPF Pensionärerna kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att en viss behandling ska upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftlig eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.
Den som registrerat sina personuppgifter hos SKPF Pensionärerna har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.
 
Bakgrund
Dataskyddsförordningen, GDPR, är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
GDPR gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen, PUL. På samma sätt som i dag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

I Sverige har vi med personuppgiftslagen haft den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Med dataskyddsförordningen kan vi inte längre göra så. Då gäller samma regler för alla personuppgifter.