Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Frågor och svar

  Vad är SKPF, vem kan bli medlem?


  SKPF är en pensionärsorganisation, partipolitiskt och religiöst obunden, öppen för alla som har någon form av pension.                              

  Det finns en rad olika skäl till att gå med i  SKPF. För många är det viktigt att ta del av de sociala aktiviteterna i lokalavdelningen på orten. Avdelningarna ordnar många aktiviteter så som sociala sammankomster, utbildningar, resor mm. Möjligheten att ha förmånliga medlemsförsäkringar i Folksam är också ett vanligt skäl för medlemskap. SKPF arbetar även lokalt, regionalt och nationellt med påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker. Förbundets tidning, Här&Nu, utkommer 6 gånger per år och är uppskattad läsning. 
   
  SKPF-medlemmar har en hel del förmåner knutna till medlemskapet utöver förmånliga försäkringar, bland annat ingår det populära förmånskortet Smart Senior i medlemskapet.
  Vårt enda krav för medlemskap är att man uppbär någon form av pension eller motsvarande. Det räcker med minsta möjliga pension. Med pension menar vi även sjukersättning, livränta eller liknande. Vi har inga andra krav för medlemskap, t ex att man inte får arbeta. Även partner/ livskamrat får bli medlem, även om denne inte uppbär någon pension.


  Klicka här för fler frågor och svar