Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Kommittéer

Kommittésammansättning och vissa andra externa uppdrag beslutade av förbundsstyrelsen efter kongressen 2014
 
Bostadspolitiska kommittén:             
Berit Bölander, ordförande
Ingmar Andersson
Kristina Högström
Barbro Kjellberg
1 representant Riksbyggen
1 representant allmännyttan
 
Försäkrings- och pensionskommittén
Ove Johansson, ordförande
Ing-Britt Hansson
Göran Jonsson
Lars-Inge Larsson
Per-Olof Ryding

Samarbetskommittén mellan SKPF och Folksam:                                           
Lars-Inge Larsson, ordförande
Ove Johansson
Per-Olof Ryding
 
Stadgekommittén:                        
Annastina Hörnfeldt, ordförande
Bertil Enemo
Lars Hedin
Kerstin Karlsson
Lennart Lundberg
Per Lundström, deltar som tjänsteman
 
Studie- och utbildningskommittén:
Lena Augustsson, ordförande
Gull-Britt Svensson
Gulli-Maj Norén
Håkan Unnerdahl
Kerstin Rosenkvist Hedler
 
Trafik- och säkerhetskommittén 
Mari-Anne Andersson, ordförande
Ann-Mari Andersson
Lars Bromander
Ola Olander
Bert Selström
 
Äldrepolitiska kommittén:                          
Berit Bölander, ordförande
Zaidi Folias
Solveig Hansson
Lars Hedin
Karin Liljestrand
Jöran Rubensson
Per Lundström, deltar som tjänsteman
 
Personalrekryteringsgrupp:                   
Förbundssekreteraren
Lena Augustsson
Kanslichefen
 
Regeringens pensionärskommitté RPK:   
Berit Bölander
Per Lundström
 
Socialstyrelsens äldreråd:                    
Karin Liljestrand
Gunvor Petersson, ersättare
 
Nordiska Samarbetskommittén, NSK:     
Berit Bölander
JaanEric Lundqvist
 
Nätverket ”Våldet går inte i pension!”:    
Lena Augustsson