Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Kommittéer

Kommittésammansättning och vissa andra externa uppdrag beslutade av förbundsstyrelsen efter kongressen 2014
 
Bostadspolitiska kommittén:              Berit Bölander, ordförande
                                                                       Ingmar Andersson
                                                                       Kristina Högström
                                                                       Barbro Kjellberg
                                                                    1 representant Riksbyggen
                                                                    1 representant allmännyttan
 
Försäkrings- och pensionskommittén:Ove Johansson, ordf
                                                                       Ing-Britt Hansson
                                                                       Göran Jonsson
                                                                       Lars-Inge Larsson
                                                                       Per-Olof Ryding
 
Redaktionsrådet:                                 Ullacarin Tiderman, redaktör
                                                    Rikard Johansson, ansvarig utgivare
                                                                       Ingmar Andersson
                                                                       Kerstin Billmark
                                                                       Anna-Stina Hörnfeldt
                                                                       Jöran Rubensson
 
Samarbetskommittén mellan        Lars-Inge Larsson, ordförande
SKPF-Folksam:                                            Ove Johansson
                                                                       Per-Olof Ryding
 
Stadgekommittén:                         Annastina Hörnfeldt, ordförande
                                                                       Bertil Enemo
                                                                       Lars Hedin
                                                                       Kerstin Karlsson
                                                                       Lennart Lundberg
                                                Per Lundström, deltar som tjänsteman
 
Studie- och utbildningskommittén:Lena Augustsson, ordf
                                                                       Gull-Britt Svensson
                                                                       Gulli-Maj Norén
                                                                       Håkan Unnerdahl
                                                                       Kerstin Rosenkvist Hedler
 
Trafik- och säkerhetskommittén  Mari-Anne Andersson, ordför    
                                                                       Ann-Mari Andersson
                                                                       Lars Bromander
                                                                       Ola Olander
                                                                       Bert Selström
 
Äldrepolitiska kommittén:                           Berit Bölander, ordf
                                                                       Zaidi Folias
                                                                       Solveig Hansson
                                                                       Lars Hedin
                                                                       Karin Liljestrand
                                                                       Jöran Rubensson
                                                 Per Lundström, deltar som tjänsteman
 
Personalrekryteringsgrupp:                    Förbundssekreteraren
                                                                       Lena Augustsson
                                                                       Kanslichefen
 
 
Regeringens pensionärskommitté RPK:    Berit Bölander
                                                                               Per Lundström
 
Socialstyrelsens äldreråd:                     Karin Liljestrand
                                                              Gunvor Petersson, ersättare
 
Nordiska Samarbetskommittén, NSK:      Berit Bölander
                                                                       JaanEric Lundqvist
 
Nätverket ”Våldet går inte i pension!”:     Lena Augustsson
 
 

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS