Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

12-september_thumbnail.jpg

"12 september"-flygblad.
För utskrift (dubbelsidig).

12-september_thumbnail.jpg

"12 september"-flygblad.
För skärm.

Flygblad-1-(1).jpg

"I nöd och (o)lust" - ett flygblad om ojämställda pensioner. A5.
För skärm/utskrift.

I nöd och (o)lust" - ett flygblad om ojämställda pensioner. A5.
Tryckfärdigt original.

Flygblad-kvart-i-fem_xtrasmall.jpg

"Jämställdheten går i pension kvart i fem" - ett flygblad om ojämställda pensioner. A5.
För skärm/utskrift.

Leva eller överleva"Leva eller överleva" var temat för SKPF Pensionärernas kampanjarbete fram till kongressen 2017. På denna sida finns en del av materialet relaterat till kampanjen samlat.

9 december 2016:

Allt fler nekas sjukersättning


Allt fler nekas sjukpenning och sjukersättning. Mycket tyder på att det inte är svenskarna som har blivit friskare, utan att det är Försäkringskassan som med striktare bedömningar arbetar för att nå regeringens mål om minskade sjuktal.

Läs vår tidning Här&Nu:s artiklar om sjukersättning här:
1. Försäkringskassans tuffare linje ger regeringen bättre siffror 
2. 100 000 hann kastas ut ur systemet


21 november 2016:

"Spådomarna slog fel"


svd-debatt-november.jpg

Medellivslängden, bromsen, jämställdheten - på punkt efter punkt blev samhällsutvecklingen en annan än vad det nuvarande pensionssystemets arkitekter hade förutspått.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet går SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander igenom fyra av de spådomar som pensionssystemet byggdes på. Slutsatsen: Systemet har sprungits förbi av tiden och måste göras om.

Läs debattartikeln HÄR.


19 september 2016:

Den 12 september i fokus


Tjejmil-o-panschis.jpg

På sistone har vi uppmärksammat datumet den 12 september - dagen då kvinnornas pension tar slut. Vi har delat ut flygblad, deltagit med ett kampanjtält på Tjejmilen i Stockholm och har haft en debattartikel publicerad i flera tidningar runtom i landet.

En av de vanligaste reaktionerna från allmänheten har varit: "Jag hade aldrig trott att det var så illa!".

Nättidningen News55 följde upp med en egen artikel om vår kampanj dagen efter, med rubriken "Nu är kvinnornas pensioner slut för i år". Artikeln ligger ännu några dagar senare som en av sajtens mest lästa.

Även tidningen ETC skrev om vår kampanj och intervjuade förbundsordförande Berit Bölander om de omjämställda pensionerna.

På Facebook hade över 15 200 personer nåtts av vårt digitala flygblad den 12 september, tack vare våra Facebook-vänners flitiga delande. 

SKPF Pensionärerna kommer att hålla koll på hur pensionsklyftan utvecklas. Nästa år hoppas vi få anledning att uppmärksamma ett betydligt senare datum. Men nöjda tänker vi inte vara förrän pensionen räcker året ut!

Läs debattartikeln om 12 september HÄR.

Läs artikeln i News55 HÄR.

Läs artikeln i ETC HÄR.


2 september 2016:

Den 12 september tar kvinnornas pension slut


Flygblad-12-september-fram-o-bak-hemsida.jpg

Om männen har pension hela året, så tar kvinnornas pension slut den 12 september. Så ser det ut om man jämför kvinnors och mäns årliga inkomster från pensionssystemet.

Med anledning av detta har vi tagit fram ett flygblad som finns att ladda ner i spalten till vänster och som kan användas fram till den 12 september.

Det är två flygblad per A4-utskrift (dubbelsidig). Önskas färdigutskrivna flygblad kan de beställas i små upplagor från kansliet.


27 juni 2016:

Ensamstående pensionerade kvinnor löper störst risk för fattigdom

ensam.jpg

I tisdags presenterade riksdagens pensionsgrupp de nio delrapporterna i projektet Jämställda pensioner. Projektet har till uppgift att ta reda på hur skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner uppstår, och hur de kan minskas.
SKPF Pensionärerna välkomnar att frågan uppmärksammas och uppmanar Pensionsgruppen att arbeta för en reformering av hela pensionssystemet, utifrån ett kvinnoperspektiv.

Inkomstgapet mellan pensionerade kvinnor och män är 26 procent. Det är större än löneskillnaderna mellan kvinnor och män, som är på 17 procent. Klyftorna ökar alltså vid pensioneringen, trots att systemet i sig är konstruerat för att vara könsneutralt.

Pensionsgruppen lyfter fram det ojämställda arbetslivet som den främsta anledningen till skevheten. Men pensionssystemet självt vidgar också klyftan genom att "könsneutralt" premiera livslångt heltidsarbete och höga inkomster i tjänstepensionsavtalen - områden där gruppen män ligger betydligt bättre till än gruppen kvinnor.

- Vi har sagt det förr och säger det igen, det måste skapas fler heltidstjänster i kvinnodominerade yrken. Skevheten som orsakas av tjänstepensionsavtalen behöver också åtgärdas och det måste ställas krav på avsättningar till tjänstepensionen vid alla offentliga upphandlingar, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

SKPF Pensionärerna brukar lyfta fram det orimliga i att många pensionerade kvinnor är beroende av en man för att klara sig ekonomiskt. Pensionsgruppen visar att denna fråga är brännande aktuell och skriver i en av delrapporterna att "den största risken för att få en låg ekonomisk standard är (...) att vara ensamstående". Två tredjedelar av alla ensamstående pensionärer är kvinnor.

Pensionsgruppen diskuterar i delrapporterna olika alternativ för att komma till rätta med ojämställdheten, men några konkreta förslag blir det inte förrän i höst. Grundinställningen från gruppen är emellertid att det i första hand är strukturer i arbetslivet som behöver åtgärdas. Men de skriver samtidigt att även om ett jämställt arbetsliv skulle införas omedelbart "så skulle det dröja decennier innan det fått fullt genomslag i form av jämställda pensioner".

- Men vi har inte tid att vänta längre! Även dagens pensionärer har rätt till ett gott liv, utvecklingen måste gå betydligt snabbare. Hela pensionssystemet måste reformeras, och det utifrån ett tydligt kvinnoperspektiv. Man ska kunna leva på sin pension, inte bara överleva, säger Berit Bölander.


FAKTA:
# Andelen svenska pensionerade kvinnor med låg ekonomisk standard är högre än EU-genomsnittet. För de äldre kvinnorna i gruppen är andelen till och med "betydligt högre". Samtidigt är andelen svenska pensionerade män med låg ekonomisk standard lägre än EU-genomsnittet.


19 maj 2016:

Nytt flygblad om ojämställdheten
efter pensioneringen


Nytt-flygblad_kvart-i-fem.jpg

Ett nytt flygblad på temat ojämställda pensioner finns att beställa från kansliet eller ladda ned från listen till vänster. Baksidan är densamma som på flygbladet "Vi håller ihop i nöd och (o)lust".


14 april 2016:

SKPF Pensionärerna i Svenska Dagbladet: "Höj sjukersättningen!"


I en debattartikel i Svenska Dagbladet tar förbundsordförande Berit Bölander upp situationen för de som lever med full sjukersättning, en grupp som tidigare kallades förtidspensionärer. Bland annat ställs krav på en skyndsam höjning av ersättningsnivåerna, som är så låga att många som blivit för sjuka för att kunna arbeta har fattiggjorts.

Det faktum att de som uppbär full sjukersättning också betalar den högsta procentuella skatten i Sverige behandlas också, och budskapet från SKPF Pensionärerna är glasklart: den orättvisa särbeskattningen måste avskaffas!

Läs debattartikeln i sin helhet här:
http://www.svd.se/sjukersattningen-bor-folja-lonerna/om/naringsliv:debatt


7 mars 2016:

SKPF Pensionärerna i Aftonbladet: "Platt fall vid pensionen"


AB-6mars.jpg

I helgen intervjuades SKPF:s förbundsordförande Berit Bölander i pappersupplagan av Aftonbladet. Ämnet var den magra pension som många av förbundets medlemmar får ut efter ett många gånger långt och slitsamt arbetsliv. Artikeln lyfte särskilt det faktum att skillnaden i reda pensionspengar mellan någon som arbetat hela sitt liv och någon som inte har arbetat alls, är så liten i dag.

- Ingen som jobbat hela livet ska straffas som pensionär. Och för våra medlemmar hjälper det oftast inte att arbeta längre upp i åren, det kan handla om 150 kronor mer i månaden i pension, säger Berit Bölander i tidningen.

Artikeln redovisade statistik om SKPF-medlemmarnas inkomster, till exempel att 70 procent av kvinnorna är beroende av garantipension, och lyfte också förbundets krav på en total översyn av pensionssystemet.

- Det måste gå att hitta ett system som faktiskt ger pension i relation till att man har arbetat ett helt liv, och anständiga villkor för de äldre, säger Berit Bölander i Aftonbladet.


3 mars 2016:

"Tråkigt att samhället inte anstränger sig mer"


Miniraknare.jpg

Enligt Socialdepartementet har 99,2 procent av ålderspensionärerna fått någon slags förbättring av sina pensionsvillkor sedan augusti 2015. Det är en siffra som regeringen gärna lyfter fram. Vi har tidigare skrivit om hur dessa förbättringar i slutändan för många varit mycket blygsamma efter att skatteeffekter och försämringar i andra delar av pensionssystemet tagits med i beräkningen.

Men hur har då utvecklingen varit för den grupp pensionärer som utgörs av de resterande 0,8 procenten, de som regeringen inte har gjort några utspel om?

I ett dokument från Socialdepartementet som Här&Nu tagit del av återfinns de 0,8 procenten, i en kolumn passande döpt till "förlorare". Där framgår att det rör sig om totalt 14 797 personer som fått sina pensionsinkomster sänkta i år. 76 procent av dessa är kvinnor.

- Det är ett mönster som går igen i hela pensionssystemet. De med lägst inkomster är i störst utsträckning kvinnor, så det är tyvärr inte förvånande, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

I genomsnitt har "förlorarna" fått sin årsinkomst sänkt med 306 kronor. Totalt har därmed hela gruppen gått 4 527 882 kronor back.

Fyra och en halv miljon kronor motsvarar i skrivande stund acceptpriset för en tvårumslägenhet på Södermalm i Stockholm. I samhällsekonomiska sammanhang är summan försvinnande liten. Samtidigt är det allt som saknas i systemet för att Socialdepartementet helt skulle ha kunnat stryka kolumnen "förlorare".

- Det har ett tråkigt symbolvärde, att samhället inte anstränger sig mer för att förhindra att de med lägst inkomster halkar efter ytterligare. Särskilt när det handlar om så lite pengar, det måste nästan framstå som ett hån för dessa pensionärer, säger Berit Bölander


20 februari 2016:

SKPF Pensionärerna i Aftonbladet:
"Gör om pensionssystemet!"

Aftonbladet-etta-(1).jpg

Äldre kvinnor drar de flesta nitlotterna i den svenska pensionstombolan. De får i genomsnitt 7 000 kronor mindre i pension än männen. Bland SKPF Pensionärernas medlemmar, varav över 80 procent är kvinnor, är drygt 70 procent av kvinnorna beroende av garantipension. Att jämföra med cirka 15 procent av männen i riket.

Kampanjen "Leva eller överleva?" syftar till att belysa denna orimliga och ojämställda pensionstillvaro, som hundratusentals svenska pensionärer befinner sig i. I dag fick frågan stor uppmärksamhet i Aftonbladet, där SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander tar upp situationen för många av förbundets medlemmar i en intervju:

- När man tittar på de tidigare kommunalanställda som vi har i vårt förbund är 82 procent av dem kvinnor. Det är kvinnor från hemtjänsten, undersköterskor, skolbespisningspersonal, barnskötare. Tunga yrken inom vård, skola och omsorg. De har oftare jobbat deltid än heltid. Och orsaken till det är ganska enkel. I många av de här yrkena kör man slut på kroppen tidigt. Många av kvinnorna börjar ta slut fysiskt redan vid 52-54 års ålder.

- När de här tjejerna inte orkar heltid borde de förstås anmäla arbetsskada och sjukskriva sig. Men i stället går de ner i tid på jobbet. Att det sedan gör dem till fattigpensionärer är fruktansvärt. Att människor inte orkar jobba till 65 i vissa yrken, det finns helt enkelt inte med i tankarna kring pensionssystemet. Det är oacceptabelt.

En annan aspekt som tas upp i artikeln är det faktum att det kan skilja så lite som 400 kronor i månaden i pension mellan en som har jobbat hela sitt liv och en som inte har jobbat alls. SKPF Pensionärerna menar att varje intjänad krona måste synas i pensionen, men utan att ojämställdheten i systemet ökar.
- Det måste löna sig att ha arbetat, även för låginkomsttagare och deltidsarbetare, säger Berit Bölander till Aftonbladet.

I artikeln gör SKPF Pensionärernas ordförande gemensam sak med SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och PRO:s ordförande Christina Tallberg, och ställer krav på att pensionssystemet måste göras om.
- Det är nog nu, är budskapet från de tre ordförandena.

Läs Aftonbladet-artikeln i sin helhet här:
www.aftonbladet.se/nyheter/article22298635.ab


8 februari 2016:

Nytt flygblad om ojämställda pensioner


Flygblad-I-nod-och-olust-(1).jpg

I ett första flygblad för kampanjen "Leva eller överleva?" sätter vi fokus på det ojämställda pensionärslivet. Många pensionerade kvinnor är beroende av en mans pension för att klara sig ekonomiskt. I världens mest jämställda land.

Flygbladet är i A5-format och finns i skärm-/utskriftsversion samt i en tryckfärdig version som kan skickas till valfritt tryckeri för de avdelningar som önskar använda flygbladet i sitt kampanjarbete.

Nedladdningsbara filer finns i vänsterspalten på denna sida. Vår informatör hjälper gärna till om oklarheter uppstår i kontakter med tryckeri. Se kontaktuppgifter under "Om SKPF".


2 februari 2016:

SKPF Pensionärerna i GP: "Pensionssystemet behöver reformeras"

Debattartikel_GP.jpg

Regeringen kallar sig feministisk, men tycks ha glömt de kvinnliga pensionärerna. Det skriver SKPF Pensionärerna i en debattartikel i GP, där också kravet på en reformering av pensionssystemet lyfts.

Läs debattartikeln i sin helhet här:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2973873-vi-behover-en-feministisk-pensionspolitik#sthash.7oLJguIM.dpuf


28 januari 2016:

Jämställdhet på agendan när utskott fick besök

SKPF_S-SfU-(1).jpg

SKPF Pensionärerna uppvaktade i går den socialdemokratiska gruppen i Socialförsäkringsutskottet. Ökad jämställdhet i pensionssystemet var det främsta budskapet från förbundsordförande Berit Bölander.

Det är i socialförsäkringsutskottet som flera viktiga välfärdsfrågor förbereds. I går fick den största gruppen i utskottet – S – besök av SKPF Pensionärerna, som i dagarna har påbörjat kampanjen ”Leva eller överleva?”, om bland annat pensionsvillkoren för kvinnor.

- Vi påtalade flera problem med jämställdheten efter pensioneringen. Som att många kvinnor är beroende av en partner för att kunna klara sin ekonomi. Vi lyfte också den ohållbara utvecklingen att gapet mellan slutlön och pension fortsätter att öka, och den ovärdiga fattigdom som dagens pensionssystem tvingar in många av våra medlemmar i, säger Berit Bölander.

SKPF Pensionärerna framförde också kravet på tjänstepension vid offentliga upphandlingar.
- Tjänstepensionen blir en allt större del av den totala pensionen. För att motverka att fler blir fattigpensionärer gäller det att få med alla på tåget, säger Berit Bölander.

 

27 januari 2016:

"Extra viktigt att stå upp för dessa frågor nu"

 

I dag startar SKPF Pensionärerna kampanjen ”Leva eller överleva?”.
Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, vad är syftet med kampanjen?
- Välfärdsfrågorna är oerhört viktiga för våra medlemmar. Många av oss är beroende av att pensioner, äldreomsorg och sjukvård fungerar och att vi har en god och stabil samhällsekonomi som kan tillgodose detta. Det känns därför extra viktigt att i dessa oroliga tider påminna om och stå upp för dessa frågor så att de inte försvinner från agendan.
 
Varför har ni döpt kampanjen till ”Leva eller överleva”?
- Många av våra medlemmar lever under ekonomiskt pressade förhållanden och upplever att de saknar möjligheter att göra nödvändiga förändringar av sin situation. Men de är inte sorten som klagar. Man hankar sig fram, man överlever. Men samtidigt, är man inte värd mer än att bara överleva efter ett många gånger hårt och långt arbetsliv? Vi tycker det.
 
Vad kommer att hända framöver?
- Vi kommer att ha en mängd aktiviteter runt om i landet under tiden fram till kongressen 2017. I dagarna kommer vi bland annat att uppvakta politiker och föra fram behovet av en mer jämställd äldrepolitik, eftersom mer än åttio procent av våra medlemmar är kvinnor.