Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Skriv in ditt postnr
 

Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Välkommen till skpf.se

Gå och rösta!

2014-09-11
På söndag är det val. Förbundsordförande Monica Bäckman skriver om några av de frågor som SKPF drivit senaste tiden och varför det är så viktigt att gå och rösta. Läs mer här.

Tre frågor som två miljoner väljare väntar svar på

2014-09-09
SKPF har, tillsammans med PRO, tagit fram tre frågor som valrörelsen ännu inte besvarat fullt ut till landets två miljoner pensionärer. Förhoppningen är att de kvarvarande debatterna kommer att bringa större klarhet. Klicka här för att läsa mer.

Debattartikel om viljan att satsa på välfärd

2014-09-04
I Dagens Samhälle publicerades den 4 september en SKPF-debattartikel riktad till beslutsfattare i kommuner och landsting. Artikeln berör den SIFO-undersökning som förbundet beställt rörande viljan att betala mer i skatt för att säkerställa en god kommunal välfärd (exempelvis äldreomsorg). För mer information om opinionsundersökningen, se tidigare publicerad nyhet här på skpf.se. Klicka här för att läsa debattartikeln i Dagens Samhälle.

SKPF kommenterar Alliansens valmanifest

2014-09-03
SKPF kommenterar, tillsammans med PRO och SPRF, Alliansens valmanifest och bristen på besked i pensionärsskattefrågan. Läs mer här.

Två av tre kan tänka sig högre skatt för god välfärd

2014-08-29
I en SIFO-undersökning som SKPF beställt svarar 67% att de kan tänka sig att betala högre skatt för att säkerställa en god kommunal välfärd (exempelvis äldreomsorg) de kommande åren. Undersökningen uppmärksammades i Aftonbladet den 29 augusti. Läs mer om varför SKPF genomfört undersökningen och förbundsordförande Monica Bäckmans kommentar här.

Vanliga frågor och svar

Distrikt & Avdelningsaktuellt

Medlemsförmåner

Svenska KommunalPensionärernas
Förbund, SKPF
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS