Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Välkommen till skpf.se

2015-11-17

"Bankerna tar inte sitt ansvar för kontanterna"

"Riksdagen och regeringen måste ställa krav. För att bedriva bankverksamhet ska bankerna åläggas ansvaret för en grundläggande kontanthantering", skriver SKPF och fyra andra pensionärsorganisationer i dag på SVT Opinion.
2015-11-12

Monica Bäckman 1948-2015

Efter en längre tids sjukdom har vår ordförande Monica Bäckman nu lämnat oss. Trots sin sjukdom var Monica en mycket aktiv förbundsordförande fram till för bara en vecka sedan. Saknaden och tomrummet efter henne kommer att bli stort.
2015-11-02

AP-fondernas självständighet måste värnas

SKPF Pensionärerna har tillsammans med PRO, RPG och SPRF lämnat in ett remissyttrande över finansdepartementets promemoria "Nya regler för AP-fonderna". Förbunden vill bland annat värna AP-fondernas självständighet och menar också att det behöver göras seriösa kostnadskalkyler innan det går att ta ställning till förslaget om färre fonder i systemet.
2015-11-02

Följ oss på Facebook!

Nu finns SKPF Pensionärerna på Facebook! Följ oss, kommentera och delta så hjälps vi åt att bygga Sveriges bästa pensionärsförbund.
2015-10-28

Polisen: Så kan äldre skydda sig mot bedrägerier

Polisens nationella bedrägericenter har tagit fram nytt utbildningsmaterial som ska motverka bedrägeribrottslighet mot äldre.
2015-10-27

Här&Nu nummer 5 ute

I Här&Nu nummer 5 fortsätter vi att bevaka följderna av LOV – lagen om valfrihetssystem. Vi träffar också en av Sveriges mest populära filmare.
2015-10-23

Ordna detta först – sedan kan vi prata om höjd pensionsålder

"Vi vet att det behövs fler arbetade timmar, men innan vi kan acceptera en höjd pensionsålder måste en hel del andra frågor lösas", skriver SKPF Pensionärernas förbundsordförande Monica Bäckman.

Vanliga frågor och svar

Distrikt & Avdelningsaktuellt

Medlemsförmåner

Svenska KommunalPensionärernas
Förbund, SKPF
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS