Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Välkommen till skpf.se

2016-09-28

Jämställdhet kräver mer pengar i systemet

”Rapporten visar i stora drag det redan många visste, den är mager på konkreta förslag och understryker att beslutsfattarna har försummat åtgärder för mer jämställda pensioner.”
Det skriver de fyra pensionärsförbunden SKPF Pensionärerna, PRO, SPF och RPG i sitt gemensamma remissyttrande på Pensionsgruppens utredning ”Jämställda pensioner?”.
2016-09-26

Spararna ska få bättre utdelning i PPM

Utredarna Patric Thomsson och Lars Billberg föreslår i Premiepensionsutredningen att det ska finnas tre grundläggande möjligheter för sparande inom premiepensionen, PPM. Det ska finnas tre förvaltningsmodeller; Förvalsalternativet, Färdig riskportfölj och Egen portfölj. Förslagen har som mål att alla pensionssparare ska få bättre utfall på sitt sparande. Finansmarknadsminister Per Bolund kommer att presentera regeringens förslag under våren 2017.
2016-09-21

Ingen sänkt pensionärsskatt i budgeten

Nej det blev inga överraskningar för landets pensionärer i höstens budget. Ingen extra satsning på att sänka pensionärsskatten som regeringen utlovat och inte heller någon höjning av BTP, bostadstillägg för pensionärer. Däremot blir det en satsning på äldres tandhälsa och regeringen lär också återkomma med någon åtgärd med tanke på de ojämställda pensionerna.
2016-09-19

Höjd pensionsålder kan bli kvinnofälla

I dag har Göran Hägglund och Göran Johnsson på uppdrag av regeringen lämnat sin rapport om hur arbetsmarknadens parter vill arbeta för att underlätta en höjning av pensionsåldern. 
SKPF Pensionärerna menar att problemen i dagens arbetsliv måste lösas först, innan man börjar diskutera en senare pensionsålder.
2016-09-19

"Våra medlemmar behöver mer välfärd, inte mindre!"

I en uppmärksammad intervju i Sveriges Radio i helgen menar advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att ”humanismen kräver” att pensionärer gör avkall på sin välfärd för att Sverige ska ha råd med flyktingmottagandet.
- Hon borde skämmas! Våra medlemmar ska inte göra avkall på någonting, säger SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander.
2016-09-14

Uppdaterat studiematerial hjälper äldre med IT-säkerheten

SKPF Pensionärerna och PRO har med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap det gemensamma projektet "Bättre tänka efter före", en satsning för bättre säkerhet för äldre. Nu finns en ny informationsbroschyr med matnyttiga tips och checklistor, samt ett uppdaterat material om IT-säkerhet att ladda ner från vår hemsida.
2016-09-14

Vissa har fått två ex av Här & Nu nr 4

Den som tidigare var dubbelansluten, det vill säga till både SPRF och SKPF Pensionärerna, kan komma att få två tidningar – detta kommer att rättas till – men tills vidare ge gärna ditt dubbelex till en bekant eller granne.

Vanliga frågor och svar

SKPF på Facebook

Medlemsförmåner

Svenska KommunalPensionärernas
Förbund, SKPF
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS