Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Årsmöte 2018

Publicerad av: Norrköping36
2018-03-12

SKPF avdelning 36 har haft årsmöte på Renströmen i Norrköping. Mötesordförande var Mari-Anne Andersson, ordförande i Distrikt Östergötland. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk rapport gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Barbro Mattson omvaldes till ordförande på 2 år.
Mötet uppmärksammade att avdelning 36 har 30 års jubileum i år. Vid starten hade avdelningen 240 medlemmar och idag är vi nästan 2900. Idag är föreningen också öppen för alla pensionärer. I och med 30 års jubileum blev medlemmarna bjudna på god mat efter mötet.
SKPF:s nål i guld tilldelades Bo Björkdahl för 9 års aktivt arbete. Tre förtroendevalda avtackades med presentkort och blommor.
Mycket uppskattad underhållning av Haga 49ers.