Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Från medlemsmötet 8 nov 2017

Publicerad av: Norrköping36
2017-11-12

SKPF avdelning 36 har haft möte på Hemgården den 8 nov. 2017

Gäst var ordförande i SKPF distriktet Östergötland Mari-Anne Andersson, som informerade om fallolyckor. 1700 personer dör årligen i fallolyckor och skadorna av dem. Mediciner, kost och balans är faktorer som kan orsaka fallolyckor. Fråga apoteket om dina mediciner passar ihop och slarva inte med kosten. Näring behöver vi fortfarande i samma mängd.

Medlemmarna uppmanas att ansöka om bostadstillägg.

Julmarknadsresa till Eksjö är den 9/12.

Lotteridragning ägde rum och till kaffe och smörgås underhöll Mikael Leonardsson. Stort tack för att han kunde ställa upp med kort varsel. Barbro Mattson avslutade därefter mötet.