Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Medlemsmöte den 8/11

Publicerad av: Lars
2017-11-10

Kort sammanfattning.


Mötet inleddes av ordförande Kerstin Weidersjö som
välkomnade de många medlemmar som kommit.
Därefter informerades om kommande aktiviteter som bussresa
till 
Ostviksrevyn den 11/11, om sångkörens inbjudan till
allsång den 21/11 och om den årliga höstfesten den 24/11 på
Norrhammarskolan.

Vår kassör Gulli-Maj Norén berättade om de ekonomiska
förbättringarna för pensionärer, som utlovats.

Valberedningens sammankallande Mona Andersson påminde
om aktuella nomineringar till styrelserna för avdelning och distrikt.Så information om
Patientnämndens
uppgifter och arbete.
Marie Steberg, till vänster, landstingspolitiker och
Helena Blom, handläggare på
Patientnämndens kansli i Umeå,
beskrev nämndens och IVO:s roller i vården.

  
Därefter berättade Linda Sundlöf och Ulrica Renström, från
Ahlgrens advokatbyrå, vad Framtidsfullmakt innebär.
En intressant information om hur man, genom en sådan fullmakt,
kan tillförsäkra sig hjälp och stöd den dag man själv inte klarar
alla personliga och ekonomiska handhavanden.

Mötet avslutades, som sig bör, med kaffe och smörgås.