Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Rapport från årsmötet den 7/2-18

Publicerad av: Orebro7
2018-02-08

Till ordförande för mötet valdes Kerstin Karlsson. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelsen, mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet ajournerades 1 tim för lunch.
Nu var det dags för val till styrelsen, kassör Inger Führ, ledamot  Siv Andersson och suppleanter
Monica Holm och Laila  Nyhlin. Revisorer Kerstin Holm och Siv Lord
revisorsuppleant Ylva Lindström och Per-Olof Ryding
Till Valberedning valdes Rigmor Larsson,Gunilla Allansson och Inger Carlsson
Vi hade även nomineringar till Distriktsstyrelsen
Den 19 april ska vi ha Kåseri med kaffe och tårta det finns plats för 150 personer
Information om vår resa till Visingö den 23 maj och distriktets resa till Öland den 14-17 maj
Dragning på lotteriet, gästerna tackade för att de fick komma.
Tack till presidiet som får varsin vårbukett med tulpaner. Vi tackade även av Rolf Strand, Kerstin Andersson och Bernt Mårtensson som lämnar sin uppdrag
.