Brandövning (den uppskjutna i våras) skall Örnfäder ta kontakt med tidigare intresserade för att om möjligt ordna fram i vårdagarna om läget är stabiliserat

september 2020