Välkommen till SKPF Pensionärerna!

Västervik, avd 275

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Månadsmöte/Budgetmöte 15okt är inställt

Avdelningsfakta

 • Medlemsavgift per år: 250 kr per år (2020)
 • Antal medlemmar: 180
 • Öppettider: Aktiviteterna gör ett uppehåll fram till sept. Mer info beroende på Coronaläge
 • Ordförande: Kenth Nilsson
 • Telefon: 070-354 32 10
 • Mejl: [email protected]
 • Adress: SKPF, c/o Kenth Nilsson, Pipers backe 16, 593 38 Västervik

En givande gemenskap

 • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
 • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
 • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
 • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Nyheter från avd 275

Månadsmötet 15 oktober har styrelsen beslutat att INTE genomföra.

oktober 2020 | Beslutet är enhälligt ,då vi inte anser att det är säkert för vare sig medlemmar eller till de funktionärer som sköter det praktiska, såsom lotteriförsäljning ,kaffeservering o. dyl. Vi är alla i riskgruppen, och vi tycker naturligtvis detta är så sorgligt, men vi måste tänka på oss alla att inte ta några risker. Folkhälsomyndigheten är ytterst oroliga, för hur det kommer att se ut under hösten och fram till Jul, med en ökad smittorisk. Budget, alla avgifter, Verksamhetsplan o. dyl. kommer att vara oförändrade under det nya verksamhetsåret. Vi kommer att ha fortlöpande information i detta forum och även i Västerviks Tidningen. En annons i VT kommer att vara införd Lördagen den 10 oktober Läs mer här

BUSSRESA UT I DETBLÅ Onsdag 21/10 Påstigning Simhallen 08.00 Coop/Allén 08.05

september 2020 | Avd 275 och avd 49 planerar för en gemensam resa under oktober med 15 medlemmar från resp föreningar Annons i Västerviks Tidningen Lördag den 3/10 Avd. 275 kommer att subventionera med 100 kr/person, så priset blir 620kr Anmälan för avd 275 medlemmar göres till Kent Högström tel 070-4452104 mellan kl 10.00-12.00 SISTA ANM.DAG 12/10 VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN och välkomna ombord önskar UKNA BUSS och SKPF Avd.275 Läs mer här

Brandövning (den uppskjutna i våras) skall Örnfäder ta kontakt med tidigare intresserade för att om möjligt ordna fram i vårdagarna om läget är stabiliserat

september 2020 | Läs mer här

Medlemsförmåner

Bussresa ut i det blå 21/10 med senast anmälningsdag 12 oktober som Kent Högström avd 275 tar emot bokningar och information.

Månadsmötet 15 oktober har styrelsen beslutat att INTE genomföra.

oktober 2020 | Beslutet är enhälligt ,då vi inte anser att det är säkert för vare sig medlemmar eller till de funktionärer som sköter det praktiska, såsom lotteriförsäljning ,kaffeservering o. dyl. Vi är alla i riskgruppen, och vi tycker naturligtvis detta är så sorgligt, men vi måste tänka på oss alla att inte ta några risker. Folkhälsomyndigheten är ytterst oroliga, för hur det kommer att se ut under hösten och fram till Jul, med en ökad smittorisk. Budget, alla avgifter, Verksamhetsplan o. dyl. kommer att vara oförändrade under det nya verksamhetsåret. Vi kommer att ha fortlöpande information i detta forum och även i Västerviks Tidningen. En annons i VT kommer att vara införd Lördagen den 10 oktober Läs mer här

BUSSRESA UT I DETBLÅ Onsdag 21/10 Påstigning Simhallen 08.00 Coop/Allén 08.05

september 2020 | Avd 275 och avd 49 planerar för en gemensam resa under oktober med 15 medlemmar från resp föreningar Annons i Västerviks Tidningen Lördag den 3/10 Avd. 275 kommer att subventionera med 100 kr/person, så priset blir 620kr Anmälan för avd 275 medlemmar göres till Kent Högström tel 070-4452104 mellan kl 10.00-12.00 SISTA ANM.DAG 12/10 VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN och välkomna ombord önskar UKNA BUSS och SKPF Avd.275 Läs mer här

Brandövning (den uppskjutna i våras) skall Örnfäder ta kontakt med tidigare intresserade för att om möjligt ordna fram i vårdagarna om läget är stabiliserat

september 2020 | Läs mer här

Månadsmötet 15 oktober har styrelsen beslutat att INTE genomföra.

oktober 2020 | Beslutet är enhälligt ,då vi inte anser att det är säkert för vare sig medlemmar eller till de funktionärer som sköter det praktiska, såsom lotteriförsäljning ,kaffeservering o. dyl. Vi är alla i riskgruppen, och vi tycker naturligtvis detta är så sorgligt, men vi måste tänka på oss alla att inte ta några risker. Folkhälsomyndigheten är ytterst oroliga, för hur det kommer att se ut under hösten och fram till Jul, med en ökad smittorisk. Budget, alla avgifter, Verksamhetsplan o. dyl. kommer att vara oförändrade under det nya verksamhetsåret. Vi kommer att ha fortlöpande information i detta forum och även i Västerviks Tidningen. En annons i VT kommer att vara införd Lördagen den 10 oktober Läs mer här

BUSSRESA UT I DETBLÅ Onsdag 21/10 Påstigning Simhallen 08.00 Coop/Allén 08.05

september 2020 | Avd 275 och avd 49 planerar för en gemensam resa under oktober med 15 medlemmar från resp föreningar Annons i Västerviks Tidningen Lördag den 3/10 Avd. 275 kommer att subventionera med 100 kr/person, så priset blir 620kr Anmälan för avd 275 medlemmar göres till Kent Högström tel 070-4452104 mellan kl 10.00-12.00 SISTA ANM.DAG 12/10 VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN och välkomna ombord önskar UKNA BUSS och SKPF Avd.275 Läs mer här

Brandövning (den uppskjutna i våras) skall Örnfäder ta kontakt med tidigare intresserade för att om möjligt ordna fram i vårdagarna om läget är stabiliserat

september 2020 | Läs mer här

Månadsmötet 15 oktober har styrelsen beslutat att INTE genomföra.

oktober 2020 | Beslutet är enhälligt ,då vi inte anser att det är säkert för vare sig medlemmar eller till de funktionärer som sköter det praktiska, såsom lotteriförsäljning ,kaffeservering o. dyl. Vi är alla i riskgruppen, och vi tycker naturligtvis detta är så sorgligt, men vi måste tänka på oss alla att inte ta några risker. Folkhälsomyndigheten är ytterst oroliga, för hur det kommer att se ut under hösten och fram till Jul, med en ökad smittorisk. Budget, alla avgifter, Verksamhetsplan o. dyl. kommer att vara oförändrade under det nya verksamhetsåret. Vi kommer att ha fortlöpande information i detta forum och även i Västerviks Tidningen. En annons i VT kommer att vara införd Lördagen den 10 oktober Läs mer här

BUSSRESA UT I DETBLÅ Onsdag 21/10 Påstigning Simhallen 08.00 Coop/Allén 08.05

september 2020 | Avd 275 och avd 49 planerar för en gemensam resa under oktober med 15 medlemmar från resp föreningar Annons i Västerviks Tidningen Lördag den 3/10 Avd. 275 kommer att subventionera med 100 kr/person, så priset blir 620kr Anmälan för avd 275 medlemmar göres till Kent Högström tel 070-4452104 mellan kl 10.00-12.00 SISTA ANM.DAG 12/10 VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN och välkomna ombord önskar UKNA BUSS och SKPF Avd.275 Läs mer här

Brandövning (den uppskjutna i våras) skall Örnfäder ta kontakt med tidigare intresserade för att om möjligt ordna fram i vårdagarna om läget är stabiliserat

september 2020 | Läs mer här