Höstmötet 2022

| 15 oktober 2022

Information från höstmötet

Höstmötet var i Vasagården i Hedemora 12 oktober.

Det var 21 st. som deltog på mötet. Vi gick igenom verksamhetsplanen för 2023, där det står att SKPF har till uppgift att utveckla och informera medlemmarna om vad som är aktuellt i riksdag, region, kommunala frågor, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Utgångspunkten för avdelningens verksamhet är de beslut som antogs på kongressen 2021.

Ett handlingsprogram som tar upp viktiga frågor och diskussionsämnen, Boendesituationen för äldre, Trygghet och säkerhet, Äldres hälsa, välbefinnande och hjälpmedel.

Hälsa, ekonomi och social välfärd, viktiga frågor.

Vi ordnar med lite olika aktiviteter (se aktivitetsbladet).

Avdelningen har ledamöter i KPR (kommunens pensionärsråd) i Avesta och Hedemora.

Avestas kommuns pensionärsfest anordnas av PRO, SKPF och SPF.

Medlemsmöten 2023, Årsmöte 9 mars i Avesta, Vårmöte 11 maj i Hedemora och Höstmöte 12 oktober i Avesta

Styrelsen har beslutat att genomföra 10 styrelsemöten växelvis i Avesta och Hedemora.

Vi gick igenom budgetförslag för 2023. Informerade om att vi sänkt arvodena inför 2023. Gick igenom regler för avtackning och uppvaktning.

Vi föreslår höjning av medlemsavgiften med 5:-/medlem för 2023. Godkändes av deltagarna.

Till KPR i Hedemora utsågs Ulrika Andersson till ledamot efter Inga-Lill Hernberg som avgår, Gunilla Sandahl-Almgren sitter kvar.

I Avesta sitter Marianne Hirsch och Birgitta Andersson kvar. Uppmaning om att söka bostadstillägg.

Vi ska boka med Kommunal i Avesta och Hedemora och höra hur de informerar om SKPF till de som går i pension.

Vi bjöd på kaffe, smörgås och kaka och sålde lotter med många vinster.