Kulturcafe den 14 mars

| 28 februari 2023

Ivar Sundström som innan pensioneringen, arbetat som präst, kommer att prata utifrån erfarenheter i sitt liv. Kaffe/The med bröd finns att köpa, pris 30 kronor. Tid kl 13-15.Lokal Pelarsalen på Björken Välkommen och tag gärna med en vän!