Studier inom avd 40 2020 - 21

| 12 januari 2020

Det vi kan lära oss är alltid roligare tillsammans

Vi planerar för följande:

Tankevärkstad

Data

Hantverkscafé

Friskvård (stavgång)

Yoga för seniorer

Bokcirkel

Bridge (att lära sig grunder)

Information kan fås av någon i styrelsen om det som är aktuellt.