Dokument inför Årsmöte 2021

mars 2021

Här redovisas dokument inför årsmötet

Inför vårt årsmöte kan du ladda hem eller läsa följande dokument

Verksamhetsberättelse 2020

Förenklad inkomst och utgift 2020

Balansrapport 2020

Revisionsberättelse 2020