Årsmöte-2022

mars 2022

Årsmötet på Svanen 2022

Årsmöte SKPF Pensionärerna avd. 57 Borlänge

SKPF Pensionärerna Borlänge har haft sitt årsmöte, ett 50-tal medlemmar deltog. Alla hälsades välkomna av ordförande Barbro Lindroth, Mötet inleddes med parentation. Till ordförande för mötet valdes Solveig Hansson. Sedvanliga mötesförhandlingar följde med presentation av verksamhets och räkenskapsberättelser och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sedan följde val av kassör, ledamöter och andra förtroendeuppdrag. Ingrid Halvarsson informerade om KPR (kommunala pensionärsrådet). Barbro Lindroth informerade om vårens resor. En resa går i maj till Stockholm med guidning på riksdagshuset och vidare till Fjärilshuset. En resa i september går till Helsingfors med en rundresa i södra Finland. Sedan blev det underhållning av Marja och Ingemar som sjöng schlagers, country och dansbandsmusik. Mötet avslutades med kaffe, smörgåsar och lotteri.