Informationsbrev vår-sommar 2022

februari 2022

Kopia på "Gula" brevet

Inbjudan till möte och resor våren/sommaren 2022

Under förutsättningar att FHM lättar på restriktionerna

 Årsmötet kommer att hållas torsdag 3 mars på Kulturhuset Svanen Hesseliusgatan 1 Borlänge med början kl. 14,00. Vid mötet skall bl. a. val av kassör och styrelseledamöter revisor med mera ske. Behandling av avdelningens verksamhets-och räkenskapsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Avd. bjuder på kaffe med tillbehör och underhållningen.

Anmälningarna görs till Barbro Lindroth 073-837 7301 Maj Hjort 070-326 93 73 

Resor

Den 18 maj guidning och lunch på riksdagen, och besök på fjärilshuset.

Pris 650 kr medlemmar, 775 kr icke medlemmar, tider Buss Borlänge resecentrum kl 07,30. Busstation Säter kl. 07,50. Mer info se vår hemsida  www.SKPF.se

Anmälan senast 30 april.

Betalning senast 10 maj på BG 5452–3790 Vid mindre än 35 deltagare ställs resan in.

Hemlig resa den 18 augusti start kl. 09,00 och hemma ca 16,00.

Pris ca 500 kr för medlemmar och icke medlemmar 625 kr

Betalning senast 10 augusti

Mer info se vår hemsida

Buss Borlänge resecentrum kl. 07,30. Busstation Säter kl. 07,50. www.SKPF.se

 Resa till Hangö Finland den 6 september 4 dagar

Buss från Borlänge resecenter kl. 11,00

Pris: 4,680:-/ person 4,800: – icke medlem. I priset ingår t/r, båtresa Stockholm Helsingfors och Åbo-Stockholm t/r. I programmet ingår bland annat, Guidning på svenska under två dagar i Finland, Rundtur och egen tid för shopping och utställningar i Fiskars, Trerätters lunch i Fiskars på restaurang Kopparsmedjan, Rollguidning av Helena Sherfbeck och museibesök i Ekenäs. Guiden Leena Immonens privata och interaktiva pianokonsert i Hangö stadshus. MM

Anmälningarna och för information Barbro Lindroth 073-837 7301. Vid mindre än 35 deltagare ställs resan in.

Betalning senast den 6 augusti.                                                                                                                                               

Café Öppet Hus varje måndag jämn vecka kl. 14,00 till 16,00 med början 7 mars.     Plats, SKPF lokalen Tyllsnäsvägen 4 Borlänge            Anmälan Barbro Lindroth eller Maj Hjort

Kom och gå med oss med eller utan stavar Ring Barbro Lindroth, 073-837 7301

Vattengymnastik Maserhallen tisdagar 11,00–12,00                                                                                                                                                            

Anmälan till Karin Hansson 070-553 20 28 eller Tanja Tallbo 076- 239 81 74                       

 

SKPF Säterklubbens Verksamhetsplan våren och sommaren.

Medlemsmöten Säterklubben, onsdagar, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6 klockan 14.00 Järnvägsgatan 2 Säter Välkomna!

Planerade resor vår och sommar   

Lördag 26 mars till Billy Opel Cassels Grängesberg kl.19.00 

Buss från Borlänge station (mittemot Gustav Vasa kl.16.00 Gustafs (ICA) 16.15 Säter 16.30

Pris: medlem 350 kronor ej medlem 450 kronor

Anmälan senast 8 mars.

 

Fredag 13/5 Lill Lindfors klockan 19.00    Cassels Grängesberg

Buss från Borlänge station (mittemot Gustav Vasa)16.00

Gustafs (ICA)16.15 Säter (Willys)16.30

Pris: medlem 605 kronor ej medlem 705 kronor

Anmälan senast 25 april   

 

Onsdag 24 maj resa till Norberg Elsas Cafe`09.30 Ängelsberg Oljeön 11.00-11.30

Nya Serveringen mat 12.30-13.30, Lindesbergs Trädgård 14.45-16.45. Buss från Borlänge station (mittemot Gustav Vasa) kl.08.30 Gustafs (ICA) 08:45 Säter (Willys) 09.00

Pris: medlem 445 kronor ej medlem 545 kronor

Anmälan senast 10 maj 

 

Onsdag den 8 juni  till

Grangärde Musteri Fika 09.40-10.40, Limedsforsen mat 12.45-14.30 Malungsfors där vi besöker en gammaldags butik och fikar, hemma ca,18.00

Buss från Säter (Willys) kl.08.30 Gustafs (ICA) 08.45, Borlänge station 09.00

Pris: medlem 440 kronor ej medlem 540 kronor

Anmälan senast 25 maj till

 

onsdag den 20 juli till Dalhalla LARS WINNERBÄCK kl. 21.00

Buss från Säter (Willys) kl.18.30 Gustafs (ICA)18.45 Borlänge station

(mittemot Gustav Vasa)19.00    Pris: medlem 870 kronor ej medlem 970 kronor

OBS: Anmälan senast 24 februari

Ni är också välkomna att ringa för att få information och för intresseanmälan till:

Betalning BG 5452-3797 Ange namn + resa

Alla förfrågningar och anmälningar för klubben Säter resor till nedanstående   

Britt-Marie 076-103 01 76 eller Ing-Britt 073 -255 20 93 eller Ingrid 070 -207 32 57            

Håll ögonen på SKPF:s avd. 57:s hemsida. För mer information

 

Medlemsfrågor

Har du frågor om medlemsavgiften eller utträde kontakta då Barbro Lindroth

telefon 073-837 7301 eller E-post borlange.avd57@skpf.se.