Säterklubben hösten 2023

| 19 augusti 2023

Säterklubben: Möten,, Fika, Föreläsare

Säterklubben hösten 2023 Järnvägsgatan 2

Möten: Fika, Föreläsare

Diskussion 6/9

Begravningsentreprenör Per Hermansson 4/10

Demenssjuksköterska Katarina Lind 1/11

Föreläsare ? 6/12

Terminsavslutningsfest 2o/9 resa till Falun ”Smartare Hem”

Paraffin bad 400 kronor, klockan 14.00 börjar måndag 16/10 och torsdagar tom 16/11

För information ring Ing-Britt 073-2552093 eller Ingrid 070-2073257