Säterklubben med ny information

maj 2022

Information om aktiviteter i SKPF Säterklubben

Säterklubbens möte onsdagen den 1 juni är ändrat till klockan 16.00. Vi har sill fest i samband med mötet. Anmälan senast 27/5 till 070-2073257 eller 073-2552093 eller 076-1030176

Torsdag den 4/8 Grillkväll vid Skenshyttans bygdegård tillsammans med Silvbergs Fritidsförening. Underhållning! för anmälan och information ring föregående telenummer efter den 23/5

Höstens möten onsdagar7/9,5/10, 2/11, 7/12