Allt om SKPF i Degerfors

| 23 februari 2023

SKPF avdelning 29 i Dgerfors

SKPF I DEGERFORS

Vår målsättning är att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och trivsel genom att arrangera medlemsmöten, studiecirklar, resor och utflykter.

Verksamheten under coronan stod stilla, men nu har vi kommit fram till ljuset i tunneln. Det är mycket tack vare att vi har fått vaccin och vi äldre har fått sammanlagt fem stycken injektioner. Tyvärr får vi nu i stället oroa oss för kriget i Ukraina. Det är endast stavgången som har fortsatt med sina vandringar under coronatiden. Vi får verkligen hoppas att covid-19-epidemin tar helt slut och att kriget i Ukraina upphör.

Vi är cirka 375 medlemmar. Medlemsavgiften är 210 kronor.

Från och med år 2023 är medlemsavgiften 225 kronor för medlemmar i Degerfors avdelning. Förbundet behåller 125 kr, distriktet 10 kr och vi får resterande 90  kr för varje medlem. Det är förbundet som höjer avgiften med 15 kronor och därför har vi höjt den från 210 till 225 kronor. Olycksfallsförsäkring ingår vid färd till och från allt i SKPF:s regi.

ALLA pensionärer är VÄLKOMNA att bli medlemmar. Tidigare yrkesgrupp eller facklig tillhörighet har ingen betydelse.

TA MED EN VÄN. Alla är välkomna till våra möten och resor. Så ta med en anhörig eller en vän även om hon eller han inte är medlem i SKPF.

HEMSIDAN uppdateras efter hand, till exempel med vilken information och vilka underhållare som kommer till månadsmöten. Du kan också läsa om resor som vi har gjort och om möten som vi har haft.

Vi brukar annonsera i Karlskogatidningen/Kuriren före årsmötet i februari och höstmötet i oktober, men inte före de andra medlemsmötena. Men du kan lämna din e-postadress till oss och få till exempel mejl före varje medlemsmöte. Skicka ett mejl till degerfors.avd29@skpf.se och skriv: Skicka mejl!

VÄLKOMMEN TILL VÅRA MÖTEN

KOM GÄRNA TIDIGARE ÄN UTSATT TID på våra möten. Vi börjar med lottförsäljningen minst en halvtimme innan själva mötet. Helst kontanter. Swish om du för tillfället saknar kontanter.

ALLERGI. Flera av våra medlemmar är mycket känsliga för olika dofter. Visa hänsyn och undvik parfym och annat som kan var besvärligt för en allergiker.

Är du MATALLERGIKER? Bäst är att själv ta med bröd till kaffet. Det går även att säga till en dag i förväg, så kan vi handla socker-, laktos- eller glutenfritt till mötet.

LOTTERIER. På alla medlemsmöten har vi lotteri, så kallade åror. Blommor är populära som vinster. Andra vinster kan vara till exempel choklad och kex med ost.

MÖTEN

Välkommen till VÅRMÖTET 19 april klockan 14.00!

Sill och potatis eller köttbullar och potatis samt kaffe kostar 60 kronor. Föranmälan till Pelle 070-3336711 eller Stina 070-6820228
Information av polisman Andreas Pettersson.

RESOR.

Torsdag 10 maj åker vi buss till JÄRNSKOG i Västra Värmland

Avresa från Storgatan vid Sko-Hjalmar klockan 07.30.  Buss, mat och entréer kostar 400 kronor.

Vi besöker Järnskogs Hembygdsgård med hus från 1800-talet. Där finns en gammal lanthandel med namnen HIOMBUA och ett museum som de kallar BEREDSKAPSÅRA.

Ta med förmiddagsfika! Vi stannar vid Norsälvens rastplats i Kil på båda ditvägen som  hemvägen. Lunch äter vi endera i Charlottenberg eller Arvika. VAR, det vet vi på Vårmötet onsdag 19 april. Ta gärna med anhörig eller vän även om hon eller han inte är medlem i SKPF!

VI GÖR RESAN TILLSAMMANS KRISTINEHAMNSAVDELNINGEN SOM BOKAR 20 PLATSER. Det finns 49 platser i bussen = 29 platser finns då för medlemmar i Degerfors. 23 personer skrev på listan INTRESSEANMÄLAN vid medlemsmötet i mars.

Om du inte kommer på vårmötet kan du ringa till Per Bäckman 070-3336711, Bengt Persson 070-3969092 eller mejla degerfors.avd29@skpf.se

 

RESAN TILL DALARNA är inställd. Bara 15 personer hade anmält sig från hela distriktet.

REGLER FÖR VÅRA RESOR:

(Andra regler för resan till Dalarna. Se ovan!)

Anmälan blir bindande om du inte har lämnat återbud tre dagar före resan. Då måste du tyvärr betala bussresan. Däremot behöver du inte betala för entréer och mat om du lämnar återbud senare än tre dagar före resan. BETALAS TILL BANKGIRO 5508-2689 ELLER KONTANT PÅ BUSSEN. När du anmäler dig vill vi veta om du vill ha speciell mat på grund av allergi eller om du till exempel önskar vegetarisk mat. I Marieberg och i Bergvik beställer och betalar var och en maten själv. Kontant på bussen till Marieberg och Bergvik.

FÖR BUSSRESA GÄLLER DET ATT MINST 30 PERSONER ANMÄLER SIG FÖR ATT DEN SKA BLI AV.

Ta med en anhörig eller en vän även om hon eller han inte är medlem i SKPF! 

Kom gärna med förslag på resor!

 

Här är Degerforsavdelningens styrelse:

Ordförande:  Per Bäckman 070-3336711,

Vice ordf.: Stina Jansson 070-6820228

Sekreterare: Inga-Britt Nilsson 073-0670615

Kassör: Bertil Arnelid 076-8259125

Ledamot: Viola Norrman 070-2743245

Ersättare: Berit Johansson 070-5692672

Ersättare och reseledare: Bengt Persson 070-3969092

E-post till avdelningen är: degerfors.avd29@skpf.se

VI SAMARBETARE MED  FOLKSAM

Nya medlemmar som är under 70 år kan teckna en försäkring som heter SJUKDOM60+.  Du får dock inte teckna den om du har varit medlem i mer än 6 månader, för då räknas du inte som ny medlem. Försäkringen gäller till 85 års ålder.

Om du har varit medlem i kommunal, får du behålla Hemförsäkringen och Medlemsförsäkringen FRITID som du hade där om du blir medlem i SKPF. Medlemsförsäkringens namn ändras till OLYCKSFALL60+. Överföring sker automatiskt.

Det här med försäkringar är inte lätt!  Kontakta gärna SKPFs Örebrodistrikts försäkringsman Christer Eriksson som bor i Kumla (070-5807099) om du vill fråga något om dina försäkringar eller ta kontakt direkt med FOLKSAM.

MEDDELANDE OCH SKRIVELSER TILL FUNKTIONÄRER I SKPF AVDELNING 29 I DEGERFORS

__________________________________________________________________________________________

Här är förslag på nästa PROGRAMBLAD.

 

PROTOKOL fört vid möte med styrelsen för SKPF avd. 29Degerfors   

TID Måndag 6 mars 2023 kl. 14.00 -17.00

PLATS Träffpunkten

NÄRVARANDE                   

Per Bäckman, ordf.

Bertil Arnelid, kassör

Inga-Britt Nilsson, sekr.

Stina Jansson, vice ordf.

Bengt Persson, reseansvarig

Berit Johansson, ersättare

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Bäckman hälsade styrelsen välkommen till mötet. Vi började med att dricka eftermiddagskaffe.

 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Godkändes.

EKONOMISK RAPPORT

Föreningens ekonomi är god.

MEDLEMMAR

Medlemsantalet är 370 st. Inga nya medlemmar.

 SKRIVELSER

  1. inga nya skrivelser.
  2. Styrelsen konstituerades. Inga Britt Nilsson valdes till sekreterare, Stina Jansson till vice ordförande och till firmatecknare valdes

Bertil Arnelid och Per Bäckman.

RAPPORTER               

  1. KPR ligger under kommunstyrelsen sedan 1/1-23.

SKPF och PRO ska träffas i vår lokal och ha samtal om KPR.

  1. Per Bäckman och Stina Jansson besökte SKPF i Kristinehamn vid deras årsmöte.
  2. Vår avdelning har varit på en mycket uppskattad shoppingresa till Marieberg, Örebro samt Robertsons Chark.

RESOR

Vi diskuterade resan till beredskaps muséet i Järnskog. Vi bestämde att erbjuda 20 platser till SKPF i Kristinehamn då vi brukar ha svårt att fylla en buss. Bengt Persson, Per Bäckman, Stina Jansson och Inga Britt Nilsson åker och rekognoserar samt träffa guiden inför resan 16 mars. Förslag till pris 400:-

STUDIECIRKLAR OCH KURSER

Stavgången har startat 2 mars med promenad och tårta.

Gubbträffen besökte Däckservice 22 februari, sedan uppehåll p.g.a.dåligt intresse.

Stickkaffe i Folkets Hus pågår med ca 10 deltagare.

KOMMANDE AKTIVITETER

  1. Nästa medlemsmöte 15 mars. Allt är under kontroll, Stina Jansson och Berit Johansson ordnar kaffet och Per Bäckman och Stina köper blommor och vinster till lotteriet. Stina bakar en kaka till kaffet som vi bjuder på. Vi ska ha besök av Seniorshopen som säljer kläder och visas av 3 medlemmar från SKPF.
  2. 19 april vårmöte med sill, köttbullar och potatis. Ca 14.45 kommer Andreas Pettersson från Polisen. Anmälan.
  3. Distriktets årsmöte i Kumla 30 mars. Styrelsen deltar.
  4. Äldremässa ”Nära vård” 20 april på Tunet, tid 14-16.

ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa möte måndag 3 april kl 14.00.

AVSLUTNING                                                                    

Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Per Bäckman                             Inga-Britt Nilsson

Ordf.                                              Sekr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.