Distrikt Gävleborgs styrelse 2021

juni 2021

Ledamöter SKPF Distrikt Gävleborg

Ordförande Lars Johansson, avd 72

Vice ordförande Barbro Hammerin, avd 41

Sekreterare Vakant

Kassör Margareta Brisfjord, avd 41

Övriga ledamöter

Ivar Dahlkvist, avd 116

Irma Numelin, avd 50

Laila Persson, avd 72

Ingegerd Jonsson, avd 60

Margareta Bergström, avd 18

Trafik- och säkerhetsansvarig Lennart Kristoffersson, avd 18

Studieansvarig Hans Lundgren, avd 41