Distrikt Gävleborgs styrelse 2020

maj 2020

Ledamöter SKPF Distrikt Gävleborg

Ordförande Lars Johansson, avd 72

Vice ordförande Barbro Hammerin, avd 41

Sekreterare Vakant

Kassör Margareta Brisfjord, avd 41

Övriga ledamöter

Ivar Dahlkvist, avd 116

Irma Numelin, avd 50

Laila Persson, avd 72

Gudrun Nord, avd 60

Margareta Bergström, avd 18

Trafikansvarig Lennart Kristoffersson, avd 18

Studieansvarig Hans Lundgren, avd 41