Distriktstyrelsen 2022

| 20 april 2022

Ordförande Lars Johansson avd 72, Kassör Margareta Brisfjord avd 41, Sekreterare Kerstin Markström avd 41, Ledamöter Irma Numelin avd 50, Ingegerd Jonsson avd 60, Laila Persson avd 72, Ivar Dahlkvist avd 116, Margareta Bergström avd 18, Lennart Kristoffersson, avd 18, trafikansvarig, Hans Lundgren avd 41, studieansvarig