Årsmöte Västerbottensdistrikt

| 5 april 2023

Torsdagen den 30 mars, en solig vårvinterdag samlades SKPF:s Västerbottensdistrikt på Medlefors folkhögskola för årsmöte samt information från inbjudna gäster.

1

Torsdagen den 30 mars, en solig vårvinterdag samlades SKPF:s Västerbottensdistrikt på Medlefors folkhögskola för årsmöte samt information från inbjudna gäster.
Ordförande Barbro Kjellberg öppnade mötet och hälsade deltagarna samt gästerna Michael Stiglund och Kenny Lundström från Skellefteå kommunen samt Kent-Olof Hedman välkomna.

1

Träffen inleddes med att Michael o Kenny berättade om den snabba digitalisering som sker inom Vård och Omsorg i bland annat Skellefteå Kommun där digitaliseringen startade 2017 med bland annat ett försök med så kallade trygghetskameror. För att möta den snabba utvecklingen och nya möjligheter som sker inom digitaliseringen så har ett nytt system där man tar ett helhetsgrepp över alla olika trygghetslarm funktioner som finns idag och där man kan i framtiden lägga till nya funktioner inom samma system. Förutom vanliga trygghetslarmknappar så har bland annat ca 120 trygghetskameror installerade hos brukare vilket minskar antal kontrollbesök med ca 200 besök/dygn inom kommunen.
Mikael och Kenny avslutade med att beskriva framtida möjligheter till hjälp via trygghetskameror och andra digitala hjälpmedel, men påpekade att Införande av trygghetslarm är helt frivilligt hos varje användare. Ordförande Barbro Kjellberg tackade Michael och Kenny för denna intressanta information.

1

Därefter fortsatta mötet med sedvanliga årsmötesförhandlingar där styrelsen gick igenom och summerade alla de aktiviteter, resor och träffar som distriktet har genomfört under året, man presenterade även den ekonomiska redovisningen för år 2022. Därefter vidtog stadgeenliga val och nomineringar till styrelsen och val av kongressombud samt nomineringar till förbundsstyrelsen. Information gavs även om alla kommande aktiviteter, resor och träffar som är planerade för 2023. Som avslutning avtackades medlemmar som förtjänstfullt jobbat inom SKPF Västerbottens distrikt i olika roller. Träffen avslutades med att man lät sig väl smaka med lunch på Medlefors restaurang Spisa med sin erkänt goda mat.

Text Christer Johansson Foto Lars Norman