Från Distriktets årsmöte 24/5 i Umeå

maj 2022

Möte

Distriktets årsmöte hölls i år den 24 juni på Mariehem i Umeå.

Mötet inleddes av ordförande Barbro Kjellberg som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

1 Harriet och Gulli-Maj

Mötet inleddes med val av presidium, där Harriet Hedlund, känd politiker, valdes till mötesordförande och Gulli-Maj Norén, även förbundsledamot valdes till sekreterare. Sedan följde de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där samtliga punkter på dagordningen kunde godkännas av mötet!

Distriktets styrelse och funktionärer kommer att redovisas här så snart protokollet från det konstituerande mötet är justerat!

Barbro kunde därefter hälsa dagens gäst, förbundets egen utredare  Sofia Noaksson välkommen.

1 Förbundets utredare Sofia Noaksson.

Med pensionsfrågor som en av hennes specialområden kunde Sofia naturligtvis ge en utförlig, mycket initierad och tankeväckande beskrivning av vårt pensionssystem och dess utveckling från införandet till dagens högaktuella pensionsfrågor inför det stundande valet, där förslaget om ett skattefritt garantitillägg för pensionärer med lägre inkomster kan bli en svår fråga att enas om.

1Hennes beskrivning/redovisning var så ingående och omfattande att man tog en stärkande lunchpaus!

Därefter fortsatte genomgången vilken väckte många tankar och frågor runt vårt nuvarande ”pensionssystem”. Mycket avgörs i kommande val!

Dagen avslutades med ett konstituerande möte.

 

Text Lars Norman Foto Lars Norman