Distriktets planeringsdagar

| 2 oktober 2022

möte

1Barbro Kjellberg och Gulli-Maj Norén ledde planeringsarbetet på bästa sätt!

Distriktets styrelsen samlades den 28/9 för planering av kommande års aktiviteter
innefattande möten, utbildningar, resor mm.
Förslag till budget och verksamhetsplan för 2023 sammanställdes för beslut
vid höstmötet, som planeras hållas i Umeå den 27 oktober.