Distriktets sommardag 7 juli 2021

januari 2021

Trivselarrangemang

 

1

Distriktet planerar att genomföra sin årliga sommardag den 7/7 2021
och denna gång hos Åke Swahn på Café Storudden

Se kommande information.