Verksamhetsplan för 2021

januari 2021

Planering

Förslag till verksamhetsplan 2021

Inledning
Verksamhetsplan för SKPF distrikt Västerbotten.

Bakgrund
Distriktet omfattar 5 avdelningar i Västerbottens län. Antal medlemmar 2019-12-31 var 6.909.

Syfte
SKPF är en aktiv, öppen ideell, lyhörd och välkomnande organisation för alla pensionärer.

Distriktets arbete ska präglas av förbundets handlingsprogram, som antogs vid Kongressen 2017, samt det nya handlingsprogram som kommer att antas vid en fysisk kongress så snart den går att genomföra. Ny förbundsordförande Liza de Paolo Sandberg valdes vid den digitala kongressen 15/9 2020. Hennes mål är att SKPF ska bli mycket mer synliga utåt. Det ska genomsyra hela organisationen.
Förmedla löpande information från förbundet till avdelningarna. Bistå avdelningarna vid behov i deras arbeten.

Mål 2021-12-31

  • Aktivt marknadsföra SKPF i distrikt Västerbotten
  • Öka medlemsantalet. I vårt arbete med att värva nya medlemmar ska vi tydliggöra att vårt förbund är öppet för alla pensionärer.
  • Utbildning förtroendevalda. Distriktets förtroendevalda ska delta i de utbildningar/konferenser, som Distriktet eller Förbundet anordnar, om inte särskilda hinder föreligger. Det är viktigt att Avdelningarna har förtroendevalda inom de olika områdena och att de även deltar i utbildningar som Distriktet anordnar
  • Fortsätta vårt arbete med att bilda nya klubbar eller avdelningar.

Aktiviteter

På grund av pandemin under 2020 kunde vi inte genomföra de planerade aktiviteterna för våra medlemmar 2020.
Vår förhoppning är att 2021 kunna genomföra följande aktiviteter:

Repskapets årsmöte i Lycksele den 29/6 2021.
Repskapets höstmöte i Umeå den 20/10 2021.
4-6 styrelsemöten (både digitala och fysiska).
Planeringsdagar för distriktsstyrelsen.
Utbildningar för förtroendevalda under året.
Sommarteater i Skellefteå juni/juli.
Sommardag juli.

Flerdagars medlemsresa i augusti 2021 till Göta Kanal med 2 bussar.