Representantskapets Höstmötet den 27/10

| 28 oktober 2022

Möte

Distriktets höstmöte höll den 27/10 på Mariehemsväg 7

Mötet inleddes med information om Seniortorget i Umeå.

1 Seniortorgets lokaler
på Renmarkstorget 15

1 Projektledare Camilla Jägerving Isaksson

Camilla gav en mycket informativ, intressant och inspirerande beskrivning av projektet.
I start och den fortgående utvecklingen av Seniorcentret samverkar bl a kommunen,
regionen,universitet, organisationer, föreningar, företag med flera!

Så här skriver man på Seniortorgets hemsida:
Är du intresserad av framtidens seniorliv, hur du kan planera och agera för att leva
ett självständigt och gott liv? Seniortorget erbjuder dig tips och guidning som kan berika ditt liv.
Det kan till exempel handla om friskvård, kost och motion, sociala aktiviteter, bostadsfrågor eller
välfärdsteknik.
Till Seniortorget kan du komma för att ställa frågor och lyssna på inspirerande föreläsningar. Välkommen!”

Mer information finns på hemsidan:   Seniortorget Umeå kommun
– O –

Efter lunch vidtog repskapsmötet. 

1

Noteras bl a besluten om godkännande av förslag till Verksamhetsplan och
Budget för 2023 samt tilläggsval till distriktets valberedningen.
Lämnades rapport från ordförandekonferens, 4-5 oktober, för distrikt och
avdelningar i Norr.

 

 

Text Lars Norman Foto Seniortorgets hemsida och Lars Norman