Representantskapets höstmöte, Umeå, 20/10

oktober 2021

Möte

1   Distriktets ordförande Barbro Kjällberg och sekreterare Gulli-Maj Norén leder glatt mötet.

Distrikt Västerbotten, höll sitt årliga höstmöte den 20 oktober i Umeå. Ett möte där representantskapet som är distriktets högsta beslutande organ, fastställde den verksamhet man vill genomföra för sina medlemmar under år 2022. Där innefattas inte bara resor och medlemmars sammankomster utan också en rad utbildningar för samtliga styrelseledamöter i distriktets alla avdelningar i Västerbotten. Budget för denna verksamhet fastställdes också liksom avgiften till distriktet. Allt under livligt argumenterande om vikten av en fortsatt omfattande verksamhet till gagn för såväl nuvarande som alla nya SKPF-medlemmar.

1  Kerstin Thörn berättar

Mötet avrundades med ett mycket, intressant föredrag om den utveckling som till slut, för 100 år sedan, ledde fram till den kvinnliga rösträtten i Sverige. Det var den nu pensionerade idéhistoriker Kerstin Thörn, Umeå, som fängslade deltagarna med sina ingående kunskaper
i dessa historiska skeenden. Inte minst vad som då också skedd mera både lokalt i Umeå och i Västerbotten vilket gav åhörarna en känsla av närhet och identifikation till ett historiskt skeende.

Text Lars Norman Foto Lars Norman