Kongressen 20200915

augusti 2020

Kongress

På årsmötet valdes följande till ordinarie kongressombud

Eva Fors

Ann-Christin Jonsson

Birgitta Bohlin

Maud Sehlinder