Höstmötet 14 okt 2022

| 26 oktober 2022

Sedvanligt höstmöte budget, verksamhetsplan

Vårt höstmöte blev trevligt med underhållning av Ann Såthe som sjöng några visor. Avgiften avd oförändrad men distrikt och förbund har höjt så så medlemsavgiften höjs 2023 till 205 kr. vår försäkring Folksam förändras med ett tillägg juridisk hjälp. På mötet var vi 20 personer.