Rapport från årsmöte 10 juni 2021

| 19 juni 2021

Efter många turer med inställda möten kunde vi hålla vårt årsmöte den 10 juni 2021. Det var endast annonserat i Enköpings-Posten i laga ordning, 14 dagar före.

Mötet hölls utomhus, och som tur var sken solen på de medlemmar som kunde komma (18 närvarande medlemmar).

Ordförande på mötet var Mats O. Karlsson Sekreterare var Birgitta Gunnarsson. Vi gick igenom Verksamhetsberättelsen och bokslutet samt revisionsberättelsen utan problem.
Det blev omval av vår Kassör Birgitta Gunnarsson (2 år). Omval av ledamöter Evy Jonsson och Jan Abrahamsson (1 år). Våra ersättare Monica Isaksson och Anette Lindberg omvaldes på ett år. Valda 2020 är ordf. Jan-Eric Svedman och Lisbeth Låhdö. Revisorerna blev omvalda

Ombud till distriktets representantskap valdes Ann-Cathrine Lövling.

Nomineringar till distriktets styrelse: Lisbeth Låhdö som ordinarie och Birgitta Gunnarsson som ersättare, vald 2020 Jan-Eric Svedman.

Valberedningen Gunnel Lennartsson omvaldes och nyval på Monica Sagström.