styrelsemöten i avd. 1 under 2020

oktober 2019

t5yrelsen sammanträder under 2020. klockan 10.00 på SKTF vid Älvsborgsgatan

Våren 2020: 6/2, 5/3, 2/4 0ch 7/5.

Hösten 2020: 10/9 planeringsmöte), 22/10, 19/11 och 3/12.