Årsmöte den 24-03-2022

| 1 april 2022

SKPF-pensionärerna avd .16 höll den 24 mars sitt Årsmöte på Restaurang P 18.

Eftermiddagen började med att alla bjöds på lunch. Detta uppskattades av våra 106 medlemmar och några gäster. I väntan på mat

såldes en hel del lotter. Och det tackar vi för. Därefter upptogs års hälsade mötesförhandlingarna och Ordförande Margareta Palmedal

hälsade alla välkomna denna soliga eftermiddag. Det hölls en tyst minut för våra medlemmar som lämnat oss under det gångna året.

Som gäster var Hälsofrämjande enheten från Region Gotland som presenterade sin verksamhet. Bo Björkman valdes till Ordförande

för mötet och Britta Andersson till sekreterare. Margareta Palmedal omvaldes som ordförande på 2 år samt Yvonne Werkander valdes som

ny ledamot på 2 år. Ersättare valdes Jan Rehn nyval 1 år. Kvarstår 1 år gör Britta Andersson, Ingeborg Larsson samt Anders Johansson

När alla punkter hade genomförts tackade Margareta presidiet för ett bra genomfört årsmöte. Stort tack även till alla medlemmar som

kommit. Margareta bjöd sedan in till kaffeoch kaka samt få njuta av underhållning av Tommy och Ulla-Britt Pettersson.

Vid datorn Margareta Palmedal.