Dags att söka bidrag ur Bostadsstiftelsen

| 21 september 2021

För äldre kvinnor i Hudiksvall.

Stiftelsen kan ge bidrag till kvinnor som:

– är ensamstående – är 65 år eller äldre – har låg taxerad inkomst – saknar förmögenhet- under de senaste 10 åren varit bosatta i Hudiksvalls kommun.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Du hämta ansökningsblanketten på Hudiksvalls kommun:

.Ansökan om bidrag till förbättrad boendestandard för äldre kvinnor – HK1440.doc