Håll dig frisk

| 13 oktober 2021

Nu är det dags för årets säsongsinfluensavaccination

Vaccination mot influensa
Nu har du möjlighet att få gratis influensavaccination på din hälsocentral med start tisdag 9 november 2021.
Genom att vaccinera dig får du ett bättre skydd mot sjukhuskrävande influensa. Vaccinationen måste upprepas varje år på grund av att skyddet bara varar cirka ett halvår.
Personer som erbjuds gratis vaccination mot säsongsinfluensa ges i prioriteringsordning enligt nedan
 Personer 65 år och äldre
 Vuxna och barn över 6 månader med vissa sjukdomar = medicinskt definierade riskgrupper
De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för svår influensasjukdom.
 kronisk hjärtsjukdom
 kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.)
 kronisk lever- eller njursvikt
 diabetes mellitus
 tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)
 Gravida efter graviditetsvecka 16
 Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 Hushållskontakter samt omvårdnadspersonal till personer som har kraftigt nedsatt infektionsförsvar (exempelvis stamcellstransplanterade, personer med akut leukemi).
 Personal i patientnära arbete inom vård och omsorg i Region Gävleborg.
 Övrig personal i Region Gävleborg bokar vaccination via hälsocentral från och med 6 december 2021.
Vaccin mot pneumokocker ges vid annat tillfälle och bokas separat via din hälsocentral.
Om du är osäker på om du har rätt till gratis vaccination kan du kontakta din vårdgivare eller vaccinationsmottagning.

På nedanstående länk hittar du tider för vaccination för respektive hälsocentral

https://www.1177.se/Gavleborg/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/sasongsinfluensa-i-gavleborg/var-och-nar-kan-jag-vaccinera-mig/