För ett jämställt pensionssystem

SKPF Pensionärerna vill öka jämställdheten i pensionssystemet och arbetar för att förbättra situationen för kvinnor med låga pensioner.

Politikerna brukar hävda att pensionssystemet är könsneutralt. Och det stämmer att pensionssystemet inte bryr sig om huruvida du är man eller kvinna. Men i och med att systemet ”könsneutralt” belönar ett långt och sammanhängande yrkesliv, medan kvinnor i genomsnitt har betydligt fler perioder av arbetsuppehåll och sjukdom än vad män har, får kvinnor som grupp sämre pensioner.

Därtill har arbetsmarknadens parter förhandlat fram regler kring tjänstepensionen som ger extra höga utbetalningar till de med höga inkomster, vilket även det kommer betydligt fler män än kvinnor till del.

Sammantaget gör detta att inkomstklyftan mellan kvinnor och män är större i pensionärslivet än i yrkeslivet. Denna pensionsklyfta brukar SKPF Pensionärerna illustrera med dygnets timmar: Om männen har pension hela dygnet, så tar kvinnornas pension slut redan 16:45.

SKPF Pensionärerna arbetar för:
Ett arbetsliv som inte gör kvinnor till pensionsförlorare.
Ett reformerat pensionssystem.