Referat från SKPF Årsmöte 10 mars 2020

mars 2020

SKPF Medlemsmöte med Årsmöte i Immanuelkyrkan

SKPF Pensionärerna

SKPF Pensionärerna avdelning 11 har hållit årsmöte i Immanuelkyrkan med ett hundratal deltagare. Parentation hölls över avlidna medlemmar. ,Birgitta Gustavsson valdes till att leda årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna period. Ordförande Conny Rapp omvaldes för en tid av två år likaså omvaldes Lars Källgren och Yvonne Stillman. Övriga i styrelsen Irene Roman, Kenneth Rydell, Brita Klerk och Birgitta Andersson kvarstår. Hedersutmärkelser delades ut i form av guldnål till Kenneth Rydell, Conny Rapp och Lars Källgren fick silvernål.

Projektet Tillsammans mot ensamhet och en kartläggning av vård i livets slutskede är under uppstart och kommer att bedrivas under året.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna följde fika med Semla och underhållning av Sune Magnusson samt Lotterier.