Referat Medlemsmöte 2020-01-14

januari 2020

SKPF Pensionärerna Avd 11

Vid SKPF Pensionärernas första trivselträff för året kunde ordförande  Conny Rapp hälsa 140 både gamla och nya medlemmar välkomna. Förutom gemenskap med fika och lotterier bjöds man på underhållning av Refräng och Co och information om aktiviteter  och Länstrafiken.

Medlemsansvarige Kenneth Rydell informerade om årets program som skickats ut till samtliga medlemmar och om förestående resor under våren.

Studieorganisatör Irene Roman informerade om de studiecirklar som är planerade. Hittills är det data, yoga, boule, hälsopromenader, fågelskådning och en ny cirkel ”sticka-virka-sy”. Anmälan tas emot av Irene Roman.

Den pigga och glada duon Refräng och Co, bestående av Kent Johansson och Gunilla Hansen, underhöll med gamla melodier som är både sång- och dansvänliga. Man bjöds på Regniga Natt, Ramona,  Han måste gå, Teddy Bear, South of the Border, Regnet  det bara öser ner, Conutry Road, Jag måste hejda mig och Följ mej bortåt vägen. Med humor och glädje berättar Kent om den gamla goda tiden som dansbands musiker.

Erik Andersson från Länstrafiken berättade och  visade bilder om dess verksamhet. Länstrafiken servar de 360 000 som bor i Länet och att 70% av resorna sker i våra 13 Kommuner. De tre sjukvårdsområderna och fem län som gränsar till vårt område präglar också kollektivtrafiken

Visionen för Länet är ”Det naturliga valet”. Kärnvärdet är omtanke och att det skall vara prisvärt, säkert och enkelt. Bussarna förnyas till Bio-gashybrider- och el-drift Tågtrafiken moderniseras genom elektrifiering av de järnvägssträckor som saknar det. Det byggs ny bussde på Ljungarum och tåg-depå i Nässjö och nya biljettautomater utan kontanter kommer i efterhand.  Erik Andersson svarade också på frågor om indragna hållplatser, säkerhet, tidtabeller och språkkrav på förare.

Avslutningsvis inbjöds till nästa medlemsmöte den 11 februari.

 

Text Birgitta Andersson