Färre medlemmar i KAK avd 85

| 16 maj 2023

De medlemmar som bor i område som tillhör Arboga har fått en förfrågan om de vill tillhöra Köping eller Arboga eller båda. Det har resulterat sig i att KAK har i dagsläge 768 medlemmar

Arboga har nu en egen avdelning 246.

Köping och Kungsör tillhör fortfarande avd 85. Vi håller till på Mariebergsgatan 14 i Köping och ser fram emot att flera medlemmar söker sig till oss både till resorna vi gör, studiecirklar vi har samt de aktiviteter vi bokar in.

Har du ideer om något du tycker vara spännande och intressant så ring eller melja oss.