SKPF driver fråga i det Kommunala pensionärsrådet

| 16 maj 2023

För att öka äldres säkerhet och trygghet genom högre personal kontinuitet i hemtjänsten. Det är inte okey att gamla människor som är beroende av hjälp i hemmet ska möta för många personal. Därför tar vi upp det i KPR för en diskussion med Köpings politiker. Vi återkommer med Kungsör där behöver vi få några som bor på orten.

SKPF har tagit fram ny statetik som visar hur många olika personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Undersökningen är gjord mellan åren 2020-2022.

I Köping ligger det på 2020 17  olika personal, 2021 14 olika  personal och 2020 16 olika personal.

I Kungsör ligger det på 2020 19 olika personal, 2021 19 olika personal, 2022 15 olika personal