Rapport från Årsmötet 2020

december 2020

Karlstad den 11 Februari 2020 hade Avd 27 SKPF årsmöte

Ordförande på mötet var Björn Samuelsson. Sekreterare var Maria Ahlén. Vi gick igenom Verksamhetsberättelsen och bokslutet samt revisionsberättelsen utan problem.
Det var bla omval av vår Ordförande Gun-Britt Arvholm. Carin Alin ledamot blev också omvald. Våra ersättare valdes på ett år. Lena Håkansson och Ing-Britt Turban blev omvalda! Nyvalda blev Eva Jern och Gunnar Gustafsson.

Valberedningen Ann-Christin Norberg och Pia Tännström har gjort ett bra arbete och blev omvalda på 1 år.

Gun-Britt Arvholm tackar för förtroendet att få vara er Ordförande i 2 år till och Carin Alin för fortsatt förtroende i styrelsen!