Koll på dina läkemedel

| 7 februari 2020

Tillsammans försöker vi få till en förbättring av hur läkemedel för äldre skrivs ut! Det är Apoteket, SPF-seniorerna, PRO och SKPFpensionärerna bedriver ett projekt kallat "Koll på läkemedel".

Är du intresserad? Kontakta studieansvarig Eva Jern eller styrelsen!