Årsmöte 2020

| 19 februari 2020

Årsmöte SKPF avd 25 Kristianstad
Tisdagen den 18 februari hade SKPF pensionärerna avdelning 25 Kristianstad årsmöte på Föreningarnas Hus i Kristianstad. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade 80-tal medlemmar välkomna till årsmötet.
Årsmötet inleddes med parentation och ett ljus tändes till minne av bortgångna medlemmar.
Anita Johansson läste en egen skriven, mycket vacker, dikt.
Till ordförande för årsmötet valdes Leif Sivtoft. Årsmötes förhandlingarna genomfördes enligt utsänd dagordning. Verksamhetsberättelse för år 2019 och Revisionsberättelsen för år 2019 godkändes av mötet. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Övriga val godkändes enligt det förslag som valberedningen tagit fram.
Karl-Erik Oredsson valdes till ordförande i 2 år. Styrelseledamot för 2 år valdes Alojzija Mislijevic. Ersättare ett år valdes Inga-Lisa Johannesson och Sven Johansson. Styrelsens förslag till nomineringar distriktet och förbundet godkändes av årsmötet.
Efter årsmötesförhandlingarna spelade Bengan sina glada och uppiggande låtar. Vad skönt det var, att sitta här inne, bland glada vänner, lyssna och kanske sjunga med. Tittade man ut, då såg man regndropparna på fönstren och längre bort svajade träden betänkligt. Kort sammanfattning, ruggigt och kallt ute. Vad härligt, nu serverades kaffe med Selmor och Bengan fortsatte sitt härliga framträdande. Vilket fantastiskt årsmöte, glädjen var på topp. Efter fågeldansen tonade Bengan ner sina toner och vi gick över till nästan total tystnad, det var bara Sven Johanssons röst som hördes när han ropade ut bingo- numren. Nu var det Bingo som gällde.

Eftermiddagen närmade sitt slut efter bingospelen tackade ordförande alla och påminde om nästa aktivitet, vårmodevisning tisdagen den 17 mars. Då Damshopen visar vårens och sommarens modekläder. Våra mannekänger ställer upp med glädje, härligt.
Mer information finns på vår hemsida www.skpf.se.

Vid pennan
Karl-Erik