Avd 25 Årsmöte 2023-02-14

| 14 februari 2023

Årsmöte SKPF avd 25 Kristianstad

Tisdagen den 14 febr hade SKPF pensionärerna avdelning 25 Kristianstad årsmöte på Hemgården i Kristianstad. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade 55 medlemmar välkomna till årsmötet.

Årsmötet inleddes med parentation och ett ljus tändes till minne av bortgångna medlemmar. Anita Johansson läste en vacker dikt.

Till ordförande för årsmötet valdes Leif Sivtoft. Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt utsänd dagordning. Verksamhetsberättelse för år 2022 och Revisionsberättelsen för år 2022 godkändes av mötet. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Övriga val godkändes enligt det förslag som valberedningen tagit fram.

Styrelseledamot för 2 år valdes Leila Jönsson, Tommy Åkesson, Birgitta Sivtoft, Sven Johansson och för 1 år valde Gull-Britt Petersson. Ersättare ett år valdes Inga-Lisa Johannesson

Efter årsmötesförhandlingarna informerade Sparbankens utbildningsforum om säkerhet inom it-världen. Budskapet var: banken ringer aldrig dig, för att du ska logga in på din bank.  Många frågor ställdes, föreläsningen blev mycket uppskattad. God smörgås serverades till kaffet och sedan var det Bingo som gällde. Sven Johansson ropade ut Bingo- numren.

När eftermiddagen närmade sig sitt slut tackade ordförande alla för deras deltagande och påminde om nästa aktivitet, vårmodevisning.

Mer information finns på vår hemsida www.skpf.se.

Vid pennan

Karl-Erik