Höstmöte med Bingo

oktober 2019

 

 

SKPF avd 25 Höstmöte

SKPF avd 25 höll sitt traditionella höstmöte den 15 oktober på Hemgården.

Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade c:a 50 medlemmar välkomna till höstmötet.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes efter några små justeringar.

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

Medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad.

Budgetförslaget för år 2020 godkändes likaså förslag på Verksamhetsplanen för år 2020.

Styrelsen informerade om kongressen den 9-11 juni.

Styrelsen informerade om att vi har öppet hus på vår expedition den 29 oktober och att avdelningen bjuder på fika.

Inga fler frågor kom upp under övrigt. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Efter mötet informerade Tommy Åkesson om det nya biljettsystemet om Skånetrafiken inför i december månad.

Därefter bjöd föreningen på fika. Eftermiddagen avslutades med Bingo. Sven Johansson var som vanligt utropare.