SKPF avd 25 Kristianstad Årsmöte år 2019

februari 2019

Årsmöte SKPF avd 25 Kristianstad

Tisdagen den 19 februari hade SKPF pensionärerna avdelning 25 Kristianstad årsmöte på Föreningarnas Hus i Kristianstad. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade 90-tal medlemmar välkomna till årsmötet.

Årsmötet inleddes med parentation och ett ljus tändes till minne av bortgångna medlemmar.

Anita Johansson läste en egen skriven mycket vacker dikt.

Till ordförande för årsmötet valdes Gert Tollgren. Årsmötes förhandlingarna genomfördes enligt utsänd dagordning. Verksamhetsberättelse för år 2018 och Revisionsberättelsen för år 2018 godkändes av mötet. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Övriga val godkändes enligt det förslag som valberedningen tagit fram.

Leila Jönsson valdes till Kassör i 2 år, Tommy Åkesson valdes till sekreterare i 2 år och Birgitta Sivtoft valdes till vice ordförande i 2 år. Inga-Lisa Johannesson och Sven Johansson valdes till ersättare i 1 år. Karl-Erik Oredsson är vald som ordförande till år 2020.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och Selmor.

Därefter spelades bingo med ledning av Sven Johansson.

Ordförande tackade alla och påminde om nästa aktivitet, vårmodevisning tisdagen den 26 mars. Då Damshopen och Dressman visar vårens kläder.

Mer information finns på vår hemsida www.skpf.se