Vårmöte den 16 april

| 2 maj 2019

SKPF avd 25 Vårmöte med underhållning och Bingo.

SKPF höll sitt traditionella vårmöte den 16 april på Hemgården.

Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna till vårmötet.

Dagordningen godkändes.

Kassören Leila Jönsson redogjorde för avd 25 ekonomi. Rapporten godkändes.

Ordförande informerade om att vår lokal på Fackens hus är uppsagd den 31 okt år 2020. Fackens hus skall sedan rivas.

Sekreteraren Tommy Åkesson informerade om CPR angående hälso- och sjukvårdsavtalet och från KPR Trygghetslarm, hemtjänst, organisation och kö-situationen.

Medlemmarna fick information om kommande aktiviteter.

 

Efter mötesförhandlingarna var det Eje Bugge som stod för underhållningen.

Ejes musik och sång gick verkligen rakt in i våra hjärtan. Många minnen kom fram när Eje framförde många kända låtar från 50-60-talet.

Så var det dags för fika som avdelningen som vanligt bjuder på. Eje fortsatte underhållningen fram till att det vars dags att spela Bingo.

Alla lyssnade spänt på vad utroparen Sven Johansson skulle säga för siffra.

Efter avslutat bingo tackade ordförande alla som hjälpt till under eftermiddag och önskade alla en fortsatt skön vår.